profile-bg

Polityka prywatności

Polityka prywatności vod.heroesorchestra.com

  1. Wstęp

1.1 Wraz z wyświetleniem strony internetowej vod.heroesorchestra.com następuje wymiana różnych informacji między Państwa urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego.

  1. Administrator danych osobowych

2.1 Administratorem Państwa danych jest Fundacja Heroes Orchestra z siedzibą w Warszawie, przy ul. Synów Pułku 7/30, 01-354 Warszawa.

  1. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych

3.1. Fundacja Heroes Orchestra zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

3.2. Dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mogą one także być przesyłane poza ten obszar i tam przetwarzane, zgodnie z obowiązującym prawem.

3.3. Do danych osobowych dostęp posiadają jedynie podmioty, które nimi zarządzają. Dane nie są sprzedawane lub wymieniane z podmiotami zewnętrznymi.

3.4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w prawnie uzasadnionych celach i nigdy nie kontynuuje się przetwarzania danych w sposób wykraczający poza te cele. Aby zapewnić jak najlepszą obsługę oraz dopasować usługi do potrzeb Użytkownika, możemy poprosić o podanie dodatkowych danych. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możliwa do odwołania.

3.5. Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Heroes Orchestra mają jedynie członkowie zarządu Fundacji Heroes Orchestra.

3.6. Dane osobowe mogą być udostępniane właściwym instytucjom publicznym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych

4.1 Do przetwarzania danych osobowych dochodzi w przypadku zarejestrowania konta na stronie vod.heroesorchestra.com w celu wykupienia transmisji na stream z wydarzenia. 

  1. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

5.1. Osobom, których dane są przetwarzane przez Fundację Heroes Orchestra, przysługuje prawo do:

- dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia, przeniesienia lub modyfikacji, a także sprzeciwu przeciwko wobec przetwarzania danych.

- wycofania zgody na przetwarzanie danych, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie może odbyć się w dowolnym momencie.

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

  1. Wykorzystanie plików cookies

6.1. Pliki Cookies to dane informatyczne, zwłaszcza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane przez przeglądarki internetowe na urządzeniach, które wykorzystywane są do korzystania z Internetu.

6.2. Za pośrednictwem plików cookies nie otrzymujemy bezpośredniej informacji o tożsamości osoby korzystającej ze strony Internetowej.

Wykorzystywane przez nas są pliki cookies:

- Sesyjne – przechowywane na urządzeniu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Pliki sesyjne nie pozwalają na pobieranie danych osobowych oraz poufnych informacji.

- Trwałe - przechowywane na urządzeniu do momentu ręcznego usunięcia przez osobę obsługującą urządzenie końcowe. Pliki trwałe nie pozwalają na pobieranie danych osobowych oraz poufnych informacji. Trwałe pliki cookies używane są przez Fundację Heroes Orchestra do przechowywania informacji o:

Dane do zalogowania, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”,

6.3. Pliki cookies używane są w celu analizy statystycznej. W tym celu wykorzystywane są narzędzia analityczne, służące do optymalizacji naszej oferty.

6.4. Pliki cookies można również rozdzielić na:

- Pliki cookies administratora to nasze cookies, które wiążą się ze świadczeniem przez nas usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszych serwisów.

- Pliki cookies zewnętrzne to cookies naszych partnerów, które wiążą się z korzystaniem przez nich ze strony internetowej naszego serwisu.

Wykorzystywane pliki cookies zewnętrzne to:

- Google Analytics – anonimowe dane statystyczne oraz informacje o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej

6.6 Każda przeglądarka internetowa pozwala na zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Poniżej zostały przedstawione odnośniki do sposobów plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

- Google Chrome

- Mozilla Firefox
- Safari
- Microsoft Edge
- Internet Explorer